Werkwijze

Ontwerp opdracht
Een ontwerp opdracht omvat het constructieve advies vanaf het voorlopig ontwerp van de architect tot en met de constructieve bestekstekeningen en statische berekeningen. In overleg met de betrokken partijen komen we op een efficiënte wijze tot een goed doordachte constructie. Dit advies is geschikt voor zowel het bestek als de bouwvergunning. Tijdens de uitvoering blijven we ons advies ondersteunen: een goede communicatie met de diverse bij de bouw betrokken partijen is een voorwaarde voor de totstandkoming van een goed eindproduct.

Productie opdracht
Bij een productie opdracht werken we een ontwerp uit vanaf besteksfase tot productieniveau. Deze opdracht sluit aan op de hier
boven omschreven ontwerp opdracht, geleverd door CAG of door derden. Het ontwerp wordt uitgewerkt middels detailberekeningen
en een 3D-model. Dit model is geschikt voor overdracht op 3D niveau t.b.v. de productie, bijvoorbeeld voor CAD/CAM verwerking.
Een productieopdracht houdt voor de in de deze fase betrokken partijen het volgende in:
– Voor de diverse producenten; productietekeningen en stukslijsten naar keuze, inclusief afstemming op het productieproces.
– Voor de montage; overzichtstekeningen met bijbehorende details en ankerplan.
– Voor de controlerende partijen; detailberekeningen met overzichtstekeningen en details.

We hebben een ruime ervaring in het ontwerpen van houtconstructies. Hierin verwerken we hout naar keuze. Ook in de moderne ontwikkelingen van hout zoals kruislaaghout (X-lam, Lenotec, KLH of BSP-platen), Kerto Q en S, en de meer gebruikelijke materialen als gelamineerd hout, gezaagd naaldhout en hardhout kunnen we adviseren.